Đăng kí nhập học

Kí túc xá

Cách đăng ký ký túc xá trong trường

Học sinh mới
  • Kiểm tra việc đăng ký ký túc xá ngay trong quá trình nộp hồ sơ xin nhập học online (ở bước thứ 4)
Học sinh đang theo học
  • Sau khi nộp phí ký túc xá vào tài khoản của Trung tâm Giáo dục Quốc tế trong thời gian thanh toán phí ký túc xá, hãy đến văn phòng ký túc xá (Lầu 1 Hwahong) trong thời gian nộp đơn để nộp đơn đăng ký.
  • Để biết thời gian và cách thức đăng ký cho mỗi học kỳ, hãy kiểm tra thông báo đăng ký được đăng trên tin nhắn nhóm ở kakaotalk.
  • Thông báo được báo 4 tuần trước ngày tổng kết, và ngày thông báo có thể thay đổi theo lịch học.

Thông tin ký túc xá

Phí ký túc xá
 Phí ký túc xá table
Loại Kỳ học Chi phí (won)
Ký túc xá quốc tế phòng 2 người Xuân, Thu 1,295,000
Hạ, Đông 741,000
Ký túc xá cơ bản phòng 2 người Xuân, Thu 991,000
Hạ, Đông 561,000
Ký túc xá cơ bản phòng 4 người Xuân, Thu 672,000
Hạ, Đông 427,000
table scroll image

※ Chú ý

  • Các khoản trên có thời hạn từ tháng 1 năm 2021 và có thể thay đổi.
  • Nếu ký túc xá trong khuôn viên trường không đủ, thì phải sống ở bên ngoài.
  • Học viên cho học kỳ mùa hè và mùa đông có thể chuyển đến sau khi sống bên ngoài khoảng một tháng theo lịch trình ký túc xá.
Địa chỉ liên lạc của ký túc xá
Thông tin tham khảo thêm về trường và ký túc xá