Đăng kí nhập học

Chính sách hoàn tiền

Chính sách hoàn tiền

Chính sách hoàn tiền table
Thời gian đăng ký Tỉ lệ hoàn phí
Khi bị trượt visa và trước thời điểm khai giảng 100%
Trong vòng hai tuần sau khi khai giảng 80%
Trong vòng bốn tuần sau khi khai giảng 60%
Trong vòng sáu tuần sau khi khai giảng 40%
Quá sáu tuần sau khi khai giảng Không được hoàn tiền

Tân học viên (visa D-4): Không thể áp dụng việc hủy bỏ trong hai học kỳ đăng ký đầu tiên, trừ trường hợp đặc biệt được trung tâm công nhận hoặc trượt visa

Không hoàn lại cho các vấn đề khác bao gồm cả lý do cá nhân

Đối với những người tham gia lớp học trực tuyến không nhập cảnh, chính sách hoàn tiền trên được áp dụng ngay cả khi không được cấp visa

Đăng ký hoàn tiền

Đăng ký hoàn tiền table
Các bước Nội dung
1. Tài liệu đăng ký Cộng đồng → Phòng tài liệu(DOWNLOAD) → Mẫu tài liệu đăng ký hoàn tiền (đơn đăng ký, giấy ủy quyền)
2. Tài liệu cần thiết Trường hợp hoàn tiền vào tài khoản của bản thân
 1. Đơn đăng ký hoàn tiền
 2. Hộ chiếu (1 bản photo)
 3. Vé máy bay khứ hồi
 4. Giấy xác nhận ngân hàng
  • Trường hợp 1: Qua tài khoản hàn quốc → Bản sao sổ ngân hàng Hàn Quốc
  • Trường hợp 2: Tài khoản nước ngoài → Xác nhận ngân hàng có mã Swift
Trường hợp hoàn tiền vào tài khoản của người khác
 1. Đơn đăng ký hoàn tiền
 2. Hộ chiếu (1 bản photo)
 3. Vé máy bay khứ hồi
 4. Giấy ủy quyền (phải được ký bằng tay)
 5. Giấy xác nhận ngân hàng
  • Trường hợp 1: Qua tài khoản hàn quốc → Bản sao sổ ngân hàng Hàn Quốc
  • Trường hợp 2: Tài khoản nước ngoài → Xác nhận ngân hàng có mã Swift
 6. Bản sao hộ chiếu người nhận thay
 7. Trả lời câu dưới đây bằng địa chỉ email được liệt kê trong đơn đăng ký

  '(Tên người nộp đơn) yêu cầu (Tên người đại diện) thay mặt mình hoàn trả tiền.'

3. Nộp
 • Đến nộp trực tiếp : Văn phòng trung tâm giáo dục quốc tế Campus Plaza phòng 208
 • Qua email : koli@ajou.ac.kr hoặc kjihee48@ajou.ac.kr (bắt buộc phải nộp bằng email của bản thân)
4. Hoàn tiền
 • Phải trở về nước trong vòng 2 tuần kể từ khi nộp đơn xin hoàn lại tiền (được nêu trong cam kết)
 • Sẽ tiến hành hoàn tiền sau khi xác nhận đã về nước
table scroll image

Trung tâm không chịu trách nhiệm về những bất lợi sau này do không nộp hoặc bỏ sót hồ sơ.

Nếu không rõ về cách đăng ký, vui lòng đến văn phòng Trung tâm Giáo dục Quốc tế.