Các khóa học ngoại ngữ

Các kỳ thi thử

Hướng dẫn thi thử

Thi thử TOEIC
 • Lệ phí thi : 3,000 won

Học viên tham dự các khóa học đặc biệt do trường tổ chức sẽ được hỗ trợ thi miễn phí

Thi thử TOEIC SPEAKING
 • Lệ phí thi : 22,000 won
Thi thử OPIC
 • Lệ phí thi : 25,000 won
Thi thử TOEFL
 • Lệ phí thi : 45,000 won
Thông tin chung
 • Lịch thi: vào thứ 3 hoặc thứ 5 của tuần thứ tư mỗi tháng (lịch thi có thể thay đổi)
 • Đối tượng: sinh viên Đại học Ajou và mọi đối tượng khác
 • Thông báo kết quả: Công bố trong vòng 7 ngày sau khi kết thúc bài kiểm tra
 • Yêu cầu bảng điểm : http://ajou.ttceducation.net
 • Phản ánh điểm thi : trong vòng 3~4 ngày sau khi công bố điểm, vào mục aims để phản ánh điểm thi (đối với sinh viên đại học)
  • Trường hợp sử dụng điểm thi thử để tốt nghiệp, trao đổi sinh viên và xin học bổng → Phải liên hệ và xác nhận với các bộ phận phụ trách liên quan
 • Thắc mắc và tiếp nhận hồ sơ liên hệ : 031-219-1568