Chương trình dạy tiếng hàn

Chương trình Buddy

Giới thiệu chương trình Buddy

Giới thiệu chương trình Buddy table
Phân loại Nội dung
Đối tượng Học viên học tiếng tại trung tâm giáo dục quốc tế Ajou
Mục đích
  • Hỗ trợ sinh viên nước ngoài thích nghi với cuộc sống tại Hàn Quốc
  • Hiểu biết thêm các nền văn hóa thông qua trao đổi ngôn ngữ
  • Nâng cao năng lực học tập tại trường đại học Hàn Quốc
Nội dung Gia tiếp tiếng Hàn với sinh viên đại học Hàn Quốc, trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc và các hoạt động tham quan thực tế khác nhau.
Thời gian 8 buổi trong 8 tuần trong một học kỳ (10 tuần)
Yêu cầu Học viên được chọn dựa trên cơ sở đăng kí nhanh nhất trong tuần đầu tiên sau khi bắt đầu các lớp học
Hoạt động
(ví dụ)
  • Học tiếng Hàn qua K-pop
  • Tập viết tự giới thiệu
  • Tham quan Cung điện Gyeongbokgung và trải nghiệm mặc Hanbok
  • Học thêm thành ngữ và tục ngữ qua các trò chơi
  • Hướng dẫn làm quen với cuộc sống ở Hàn Quốc (dịch vụ công cộng, bệnh viện, ngân hàng v.v.)
table scroll image