Lời Giới thiệu

Đội ngũ giáo viên

Nhân viên

국제교육센터 교직원을 나타내는 표(Nhân viên taeble)직위, 성명, 담당업무별 직원 표
Chức vụ Tên Phụ trách Liên lạc
Giám đốc trung tâm Lee Dongyeol Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc tế
Trưởng phòng Lee Jong Won Lập kế hoạch, tuyển sinh, đăng ký nhập học, định hướng, phụ trách lễ tốt nghiệp, báo cáo việc làm bán thời gian
Nhân viên Huỳnh Thu Hằng Tư vấn chương trình học tiếng và đại học, đăng ký thẻ người nước ngoài, bảo hiểm, ký túc xá
Nhân viên Minji Kim Thi xếp lớp, phân lớp, đi dã ngoại, quản lý giảng viên
Nhân viên Kim Ji Hee Thanh toán tiền và hoàn tiền, kế toán
table scroll image

Giáo viên giảng dạy

국제교육센터 강사진표 Giáo viên giảng dạy table성명, 최종학력, 한국어교원자격증별 강사진을 나타내는 표
Tên Trình độ Chứng chỉ giáo viên tiếng Hàn
Kwon Joo-yeon Tiến sĩ ngành văn học Lớp 1
Ok Jeong Mi Thạc sĩ ngành Giáo dục Lớp 1
Lee Byung-hee Thạc sĩ ngành Giáo dục Lớp 1
Lee Hyo Kyung Thạc sĩ ngành Giáo dục Lớp 1
Kim Dayeon Thạc sĩ ngành Giáo dục Lớp 1
Yoon Hee Yeon Thạc sĩ ngành Giáo dục Lớp 1
Yeom Joo Hee Thạc sĩ ngành Giáo dục Lớp 1
Park Eun Hee Thạc sĩ ngành Giáo dục Lớp 1
Kim Min Young Thạc sĩ ngành Giáo dục Lớp 1
Lee Seon Min Thạc sĩ ngành Giáo dục Lớp 1
Park Hye Yeon Thạc sĩ ngành Giáo dục Lớp 1
Kim Hyun Joo Thạc sĩ ngành Giáo dục Lớp 1
Jeonghwa Oh Thạc sĩ ngành Văn học
Lớp 1
Jung Eun Jin Thạc sĩ ngành Giáo dục Lớp 1
Kim Seon Suk Thạc sĩ ngành Giáo dục Lớp 1
Kim Young sun Thạc sĩ ngành Giáo dục Lớp 1
Jung Hyun Mi Thạc sĩ ngành Giáo dục Lớp 1
Yoon Cho Hyun Thạc sĩ ngành Giáo dục Lớp 2
Kim Myung Joo Thạc sĩ ngành Giáo dục Lớp 1
Yea Seul Yun Thạc sĩ ngành Giáo dục Lớp 2
Hyo Eun Kim Thạc sĩ ngành Giáo dục Lớp 2
Euni Koh Thạc sĩ ngành Giáo dục Lớp 2
Jin Ha Park Thạc sĩ ngành Giáo dục Lớp 2
Ji Su Son Thạc sĩ ngành Giáo dục Lớp 2
Si Won Yoon Thạc sĩ ngành Giáo dục Lớp 2
Go Un Yang
TThạc sĩ ngành Giáo dục Lớp1
Shin Eun Kim
Thạc sĩ ngành Giáo dục Lớp1
Eun Young Choi
Thạc sĩ ngành Văn học Lớp1
Sung Ji Kim
Thạc sĩ ngành Văn học Lớp1
Ho Yeon Sim
Thạc sĩ ngành Giáo dục Lớp1
 Eun Ah Noh
Thạc sĩ ngành Giáo dục Lớp1
Ayeong Bae
Thạc sĩ ngành Giáo dục Lớp2
Jieun Kim
Thạc sĩ ngành Giáo dục Lớp2