Các khóa học ngoại ngữ

Khóa học ngôn ngữ dành cho người lớn

Hướng dẫn khóa học

Sinh viên Đại học Ajou cũng như học viên muốn tham gia các khóa học ngôn ngữ để phát triển bản thân được tạo cơ hội học ngoại ngữ vào buổi tối.

Đặc điểm các khóa học ngoại ngữ của Trung tâm Giáo dục Quốc tế
 • Cung cấp các lớp học mang tính hệ thống và có hiệu quả nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học viên
 • Cung cấp chương trình học ngoại ngữ trình độ cao thông qua các tiết học với giáo viên bản địa
 • Cung cấp các lớp học theo trình độ đa dạng từ sơ cấp đến cao cấp
Đăng ký khóa học và Thắc mắc
 • Thắc mắc và Đăng ký
 • Thời hạn đăng ký
  • Hạn đăng ký : đến cuối mỗi tháng
  • Tên/ mã học sinh/ khóa học/ đăng ký giáo viên
  • (Ví dụ : hạn đăng ký các tiết học của tháng 3 kéo dài đến cuối tháng 2

Thông tin mở lớp

 Thông tin mở lớp table
Lớp học Tiếng Anh giao tiếp với người bản xứ Tiếng Trung giao tiếp Tiếng Anh giao tiếp với người Hàn
Tên lớp TBA TBA TBA
Phòng học Vui lòng xác nhận thông tin qua thông báo sau
Thời gian học Mở lớp mỗi tháng, khóa học 4 tuần
Buổi học Thứ 2,4 (Căn bản) Thứ 3,5 (Căn bản) Thứ 3,5 (Căn bản)
Thời gian học 18:30~20:30 (120 phút) 18:00~20:00 (120 phút) 18:00~20:00 (120 phút)
Tài liệu Phát tay Phát tay Phát tay
Học phí 160,000won 160,000won 120,000won
Ưu đãi giảm giá
 • Sinh viên đang theo học trường đại học Ajou: 20% (Ưu đãi 20% của trung tâm giáo dục quốc tế)
 • Giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên văn phòng, nhân viên y tế, nhân viên hợp tác của đại học Ajou : 50% (Ưu đãi 50% của trung tâm giáo dục quốc tế)
 • Nhân viên, trợ lý, nhân viên hợp đồng của trường đại học: 100%(Ưu đãi 50% của trung tâm giáo dục quốc tế + Hỗ trợ 50% từ trường đại học Ajou)

Phí hỗ trợ giáo dục: Sau khi tháng học kết thúc dựa vào tỉ lệ chuyên cần (trên 80%) (Chỉ áp dụng cho đối tượng ở mục số 3)

Sau khi đăng ký lớp, trong vòng 3 ngày không đóng học phí thì sẽ tự động bị hủy đăng ký. (Ngoại trừ các đối tượng được nhận phí hỗ trợ giáo dục)

table scroll image

Thời gian học có thể thay đổi