Chương trình dạy tiếng hàn

Chế độ học bổng

Học bổng cho học sinh nhập học

  • Miễn 50% ~ 100% học phí học kỳ đầu tiên cho học viên có điểm xét tuyển xuất sắc

Học bổng do chính phủ GKS (Global Korea Scholarship)

  • học phí, sinh hoạt phí, vé máy bay, v.v.

Học bổng cho học viên có thành tích xuất sắc nhất

Học bổng cho học viên có thành tích xuất sắc nhất table
Loại Tiêu chí lựa chọn Tiền học bổng
Loại 1
  • Xếp hạng 1 toàn khóa
Miễn 100% học phí
Loại 2
  • Xếp hạng 1 toàn khối
Miễn 100% học phí
table scroll image

Các học bổng khác

  • Học bổng làm việc: Học bổng được cung cấp cho giờ làm việc khi thực hiện hỗ trợ hành chính v.v trong khuôn viên trường
  • Học lớp trưởng: Học bổng được cung cấp khi học viên đảm nhận chức vụ lớp trưởng trong một học kỳ